Kontaktinformasjon

Styret, komiteer og utvalg 2017

  Navn Adresse Telefon E-post

 Leder 

 Tom Vala 

3848 Morgedal

98265711 tom.carsten.vala@ncc.no

Nestleder 

Joar Brosdal 


Brosdal,3753 Drangedal 

 

90897231


joar@brosdal.no

 

 Styremedlem 

 Ola Anders Andersen

 Snekkervn.3,3830 Ulefoss

90889506

 

 

Styremedlem 

 

Aanund Vaa 

 

90977633

 

Styremedlem 

 

Lars Jørgen Lassen

 

Kilebygdavg.6,3739 Skien

 

46415544

 

Varamedlem 

Jan Olav Moseid

 

 

 

95222379

 

 

 

 

 

Varamedlem 

 

Kjell Haave

 

97561026

 

 

Revisorer:
Jørund Håvard Askje og Halvord Loftsgarden

Valgkomite:
Leder: Youness Berget              

           Erlend Berge

           Stein Frantzen

Arrangementsutvalg:
Jørgen T. Bø og Tor Fjellheim

Utstillingskomite Skien: 
Tom Freddy Andreassen og Tor Fjellheim

Utstillingskomite Morgedal:
Leder:Sven Inge Kostveit


Løshundkomite::
Leder:Halvor Loftsgarden

Sekretær: Aslak Gilde

Leder Fritzøe: Ivar Horrigmo

Leder separat: Tor Fjellheim

Leder Luksefjell: Lasse Bærstad

 

Separat 1 og 2-dags løshundprøve: 

Leder: Tor Fjellheim

NKK:Joar Brosdal

Geir Vidar Gjærum

Odd Høydal

Geir Tore LangkåsJaktprøveutvalg bandhund:
Kjell Ove Fjellstad, Morten Elgaaenz|

 

Web-ansvarlig: Anne Ragnhild K.Midtbøen,41035088, anneragnhild@live.no