OBS!! Lørdag 10.august - Aversjonsdressur

En test på sau før høsten kan vere en god ide.

 

Takk til Torstein Dahl for vel gjennomført aversjonsdressur, og takk til Jostein Eliassen for "lån" av sau.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Nå blir det mulighet for aversjonsdressur på hundene deres, litt kort varsel da det har vært litt vanskelig å finne et egnet sted. Det vil i første omgang skje i Bamble. 

 

Første gang blir lørdag 10.8 kl 15. 

Neste gang blir avtalt på plassen. 

 

Ved: Torstein Dahl 

Sted: Jostein Eliassen, Frosteveien 330, 3967 Stathelle 

 

Ønsker påmelding på dette så fort som mulig. 

 

Kontakt Lars Jørgen Lassen tlf 46415544, helst sms med påmelding.

HundSau

aversjonsdressur

<< Tilbake