Endelig innstilling fra valgkomiteen TEHK

 

Leder:                   Tom Vala                                            tar gjenvalg 

Styremedlem:      Aanund Vaa                                        ny, velges for 2 år  

Styremedlem:      Lars Jørgen Lassen                            ny, velges for 2 år    

1.varamedl:         Jan Olav Moseid                                 tar gjenvalg 

2.varamedl:         Kjell Haave                                         ny, velges for 2 år   

Revisor:               Halvor Loftsgarden                            tar gjenvalg 

Revisor:               Jørund Håvard Askje                         tar gjenvalg 

<< Tilbake