RESULTAT FRA 1-DAGS SEPARAT, 2-DAGS SEPARAT PRØVER OG FRITZØEPRØVA

Premielister og skogskort.

 

PREMIELISTER: 

 

Premielista 1 dags løshund 2017ny (1) 

 

 premieliste Fritzøe 2017 

 

2 dags separat premieliste 2017 

 

 

SKOGSKORT 1- DAGS SEPARATPRØVER: 

 

 Tørrfurumyrs Boffi 

 Kolargergets Heika  

Vindmyras Kaisa 

Storm av Jeskefjell 

Nytun`s Bergara 

Varg 

Usteryds Joppe 

Galtstrømmen`s Tyri 

Lekåsen`s Balto 

Jerva 

Brånajota`s P-S Lovis 

Ero av Gausbu 

Krekling 

Olabakken`s Camu 

Gjøystdalens Brumle 

Drivheia`s C-Astra 

Elghovda`s Mia 

Enya  

Mattis 

Storm av Jeskefjell 

Veikulåsens H-n Odin 

Arja Av Gausbu 

Veikulåsens B-O Raja 

Rapp 

Molly 

Vindmyras Kaisa 

Tjorven 

Jerva 

Koimyras Saga 

Gjøytdalens Buster 

FL-Siff 

Loke 

Losnabakken`s T-b Enja 

Ailo 

Gleizz Amba 

Tørrfurumyrs Boffi 

Veikulsåsens H-n Odin 

Zito 

Saga 

Ronja av Jeskefjell 

Binna av Gausbu 

Arja Av Gausbu 

krekling 

Kaldåker`s Champ 

Diva Valos Colt 

Truls 

Hera av Gausbu  

 

Athukens N-w Karma 

Kvitskjæret`s Emma 

Molly  

Veikulåsens N-h Ragg 

Kolarbergets Heika 

Kvitskjæret`s Emma 

Navnlaus 1-dags separat 

Mattis 

Falk av Gausbu  

Oftefjell`s Ull 

Snusk 

 

 

2-DAGS SEPARATPRØVER: 

 

1001 Kvitskjæret`s Emma 

1003Holmsjøens Hellner 

1005 Holmsjøens Selma 

1006 Brånjota`s P-S Lovis 

2008 Rr Jærv 

2009 Mattis 

2010 Snusk 

 

2001 Kviteskjæret`s Emma 

2003 Holmsjøens Hellner 

2005 Holmsjøens Selma2006 Brånjota`s P-S Lovis

2006 Brånjota`s P-S Lovis 

2008 Rr Jærv 

2009 Mattis 

2010 Snusk 

 

FRITZØEPRØVA DAG 1: 

 

Nokotin Moi Seppo  

Koimyras Bugg  

Saga  

Brånajota`s Silva 

Sirdølens Sako  

Dixie 

Koimyras Ruggen 

Aila 

 

 

FRITZØEPRØVA DAG 2: 

Nokotin Moi Seppo 

Koimyras Bugg 

Saga 

Brånajota`s Silva 

Sirdølens Sako 

Dixie 

Koimyras Ruggen 

Tyr av Gausbu 

Aila 

<< Tilbake