Invitasjon til Nordisk Mesterskap bandhund

Norske Elghundklubbers Forbund og Nord Trøndelag Elghundklubb har gleden av å invitere til det første Nordiske Mesterskap for bandhunder.  Mesterskapet arrangeres i Stjørdal i Trøndelag. Prøven skal gjennomføres som en 2-dagers jaktprøve og er terminfestet til 1. og 2. september 2018.  5 hunder fra hver nasjon inviteres til mesterskapet. Blant disse 5 hunder skal begge kjønn være representert. 

Invitasjon til Nordisk Mesterskap løshund

Norske Elghundklubbers Forbund og Nord Trøndelag Elghundklubb skal arrangere  Nordisk Mesterskap for løshund 2018. Mesterskapet arrangeres i Lierne kommune i Trøndelag. Prøven skal gjennomføres som en 2-dagers samlet jaktprøve og er terminfestet  til 6. og 7.september 2018. 5 hunder fra hver nasjon inviteres til mesterskapet.  Det vil si at det skal stille 5 hunder fra Norge.

Bandhundkurs.

Telemark EHK har sitt årlege bandhundkurs helga 12-13.5.18. på Sauland skule. Se link for program og kartvedlegg.

 

Bandhundkurs2018 Program 

 

Bandhundkurs2018 Kartvedlegg Sauland

Premieutdeling for jaktprøver og overrekkelse av championatskjold

Championatvinnere ny

Lørdag 10. Februar avholdt Telemark Elghundklubb årsmøte med middag og premieutdeling. Det ble utdelt premier for jaktprøver løshund og bandhund, og alle som har oppnådd jakt-, utstilling, eller viltsporchampionat i 2017 møtte fram for å motta sine skjold. Alle premievinnere fikk en flott tallerken med hundens navn i premie. Det ble også overrakt pokal til Tyr av Gausbu, NO45788/13, til Eivind Vrangsund som oppnådde kravet til Mille Maries pokal på Fritzøe-prøva. Kvitskjæret's Emma, NO41109/14, til Espen Håtveit Kristoffersen ble tildelt vandrepremien for beste 1. premie-hund på 1 dags separat løshundprøve.

Stein Frantzen ble tildelt sølvmerke og æresmedlemskap

Randi og Stein ny

Stein Frantzen ble tildelt sølvmerke og æresmedlemskap i Telemark Elghundklubb i forbindelse med årsmøte 10. Februar. I begrunnelsen for tildelingen heter det bl. annet: Stein Frantzen er og har vært aktivt medlem av Telemark Elghundklubb siden klubben ble stiftet. Stein har vært aktivt med på utstillinger og jaktprøver i alle år, og har vært pådriver for å få til et løshundkurs i Telemark Elghundklubb. Stein har viet livet sitt til avl og oppdrett av Norsk Elghund Grå gjennom sin kennel Gausbu som ble godkjent i NKK 24. juni 1987. Stein Frantzen kan vise til utmerkede resultater fra sitt oppdrett på utstillinger og jaktprøver i en årrekke. Antallet hunder, som bokstavelig har satt spor etter seg, er mange. Stein har gjennom sitt oppdrett bidratt til at elghundeiere i hele Norge har fått stor glede av sine jakthunder ! 

Tom Vala gjenvalgt som leder

Årsmøte 2018

Årsmøte i Telemark Elghundklubb ble avholdt på Straand Hotell, Vrådal lørdag 10.februar. Under valgene ble Tom Vala gjenvalgt som leder. Jørgen T Bø ble valgt som ny nestleder etter Joar Brosdal som hadde frasagt seg gjenvalg. Tor Fjellheim ble valgt som nytt medlem i styret. Leif Haaberg ble valgt til ny 2. vara. I alt møtte 50 medlemmer til årsmøte og middag med premieutdeling.

HAR DU LYST TIL Å BLI DOMMER I TELEMARK ELGHUNDKLUBB?

Telemark Elghundklubb trenger flere dommere, og håper at noen er intressert i å starte som dommerelev. I linken ligger et søknadsskjema. Fyll det ut å send det pr. e-post til: tom.carsten.vala@ncc.no eller til Solveig Haugan Jonsen,Vivestadlinna 704, 3175 Ramnes.

 

Søknader og rutiner dommerutdanning TEHK2017

 

Referat styremøter

Fra årsmøte 2018

Medlem i Telemark Elghundklubb?

306587_4100008730795_898982325_n

Ønsker du å bli medlem i Telemark Elghundklubb? 

 

Innmelding gjennom NKK sine sider:Innmelding

Annonser valper

Valpeannonse