Referat styremøter

Styreåret 2018: 

 

Møteplan: 

Styremøte: tirsdag 13. Februar

Styremøte: torsdag 15. Mars

Styremøte: torsdag 19. April

Vårmøte etter RS: torsdag 3. Mai

Styremøte: mandag 3. Desember

Styremøte: mandag 14. Januar 2019

Årsmøte: Torsdag 7. feb. 2019, Aarnes Kafeteria

Premieutdeling og fest: Lørdag 23. feb. 2019, Straand Hotell Vrådal

 

Referat blir lagt ut straks referatet er godkjent

 

Styreåret 2018: 

 

Referat fra styremøte 13. februar 2018  

Referat fra styremøte torsdag 15. mars 

Referat fra styremøte 4. April  

Svar fra NKK - referat styremøte 4. April

Oversendelsesbrev vedr oppfølging RS-vedtak - årsmøtesak 10.8/18

Referat fra styremøte 19. April 

Referat fra styremøte 10. Juni  

Referat fra styremøte 3. Desember 


 

 

Styreåret 2017: 

 

Referat fra styremøte 10. Februar 2018 

Referat fra styremøte 18. Januar 2018 

Referat styremøte 07.12.17 

Endring av vedtak i sak 31  2017 datert 04.10.17

Møtereferat for TEHK 02.09.2017 

Møtereferat for TEHK 13.07.2017 

Møtereferat for TEHK 20.04.2017 

Møtereferat for TEHK 23.02.2017 

 

 

 

<< Tilbake