Invitasjon til Nordisk Mesterskap løshund

Norske Elghundklubbers Forbund og Nord Trøndelag Elghundklubb skal arrangere  Nordisk Mesterskap for løshund 2018. Mesterskapet arrangeres i Lierne kommune i Trøndelag. Prøven skal gjennomføres som en 2-dagers samlet jaktprøve og er terminfestet  til 6. og 7.september 2018. 5 hunder fra hver nasjon inviteres til mesterskapet.  Det vil si at det skal stille 5 hunder fra Norge.

Uttaket skjer etter gjeldende regelverk for Nordisk Mesterskap (se vedlegg). Det er kun områdeklubbene som kan nominere deltakere til mesterskapet. Klubbene bes om å meddele invitasjonen blant sine medlemmer, og sende inn kandidater til deltakelse innen 1.mai 2018.

 

Invitasjon Nordisk Mesterskap Løshund 2018 Norge

 

GENERELLE REGLER 

<< Tilbake