Påmeldingsfrist til Nordisk mesterskap bandhund og Nordisk mesterskap løshund 10. April

Deltakere med hunder som er aktuelle for Nordisk mesterskap bandhund og løshund bes om å sende sin påmelding med dokumentasjon jfr uttaksreglene til styret i TEHK v/sekretær på epost; solveig.elg@gmail.com innen 10. April. Se info på denne siden.

<< Tilbake