Høring - nye lover for Telemark Elghundklubb

Forslag til nye lover for områdeklubbene legges med dette ut på høring blant Telemark Elghundklubbs medlemmer. Forslaget er utarbeidet av Forbundsstyret i NEKF og ble sendt områdeklubbene i Januar med krav om at lovene skulle vedtas i klubbens årsmøte i 2018. Lovforslaget er ikke behandlet av representantskapet i Norske Elghundklubbers Forbund. Årsmøtet i Telemark Elghundklubb vedtok 10. Februar at lovforslaget skulle legges ut på høring blant medlemmene. Endelig forslag til nye lover for Telemark Elghundklubb, med innspill fra høringen, tas til behandling i forbindelse med årsmøtet i Telemark Elghundklubb i 2019. Vedlagt ligger Forbundsstyrets forslag til nye lover (som er utgangspunkt for høringen), lovmal for områdeklubber vedtatt av representantskapet i NKK og Telemark Elghundklubbs gamle vedtekter.

 

Ved innspill til nye lover vises til aktuell paragraf som foreslås endret og endringsforslag. Forslaget må ikke avvike fra NKKs "minimumskrav"jfr lovmalen. Frist for innspill i høringen er 1. November. Forslag sendes Telemark Elghundklubb v/Tom Vala tom.carsten.vala@ncc.no

 

Høring - forslag til nye lover for områdeklubbene utarbeidet av FS

 

Lovmal NKK 

 

"Gamle vedtekter" Telemark Elghundklubb

 

 

<< Tilbake