Årsmøte i Telemark Elghundklubb 7. Februar 2019

Årsmøte i Telemark Elghundklubb avholdes på Årnes Kafeteria, Gvarv, torsdag 7. Februar 2019 kl 18.00. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret v/Tom Vala, tom.carsten.vala@ncc.no, i hende senest 7. Januar. Forslag på kandidater valg må være valgkomiteen ved Erlend Berge, erlend@gjentreprenor.no, i hende senest 7. Januar. Innkalling og sakspapir sendes medlemmene senest 20. Januar. Oversikt valg 2019

årnes

<< Tilbake