RS-saker fra styret i NEKF og forslag kandidater valg RS -frist forslag valg RS 19. Janaur

Styret i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har den 10. Januar sendt ut saker de ønsker fremmet på Representantskapsmøte (RS) i NEKF og oversikt over valg RS. Sakene og oversikt valg er vedlagt til nedlasting. RS-sakene fra styret i NEKF skal behandles i årsmøte i Telemark Elghundklubb 7. Februar sammen med øvrige årsmøtesaker. Fullstendig saksliste med innstilling i sakene sendes alle medlemmer som er registrert med e-post den 20. Januar. Styret i Telemark Elghundklubb tar i mot forslag på kandidater valg RS fram til og med den 19. Januar. 

<< Tilbake