Kjell Ove Fjellstad nytt æresmedlem i Telemark Elghundklubb

Kjell Ove Fjellstad ble utnevnt som nytt æresmedlem i Telemark Elghundklubb under årsmøte 7. Februar. Samtidig ble Fjellstad tildelt NEKF sølvmerke. Tildelingen er begrunnet med at Fjellstad har vært medlem av Telemark Elghundklubb siden starten. Han har vært leder i styret, styremedlem og revisor i klubben. Fjellstad har vært en aktiv dommer for jaktprøver løshund og jaktprøver bandhund og er også utdannet ringsekretær. Fjellstad har i mange år vært en sentral dugnadsperson på Stevneplassen i forbindelse med Skiensutstillinga, og har bidratt med flotte gaver til klubben i forbindelse med lotterier til inntekt for TEHK. Det ble også framhevet at Fjellstad alltid er positiv og villig til å stille opp for klubben, og har representert TEHK et utall ganger på RS. Nesten 50 medlemmer deltok på årsmøte og fikk ta del i utnevningen med stående applaus for Fjellstad.     

 

Kjell Ove

 Kjell Ove

 

Bildet: Tom Vala takket av som leder i styret, men fikk gleden av å utnevne Kjell Ove Fjellstad som nytt æresmedlem i Telemark Elghundklubb.

<< Tilbake