Lars Jørgen Lassen avløste Tom Vala som leder i Telemark Elghundklubb

Under årsmøtet i Telemark Elghundklubb 7. Februar ble Lars Jørgen Lassen valgt til ny leder etter Tom Vala som hadde frasagt seg gjenvalg. Kjell Haave og Jørn Inge Hardang ble innvalgt som nye styremedlemmer. Etter at årsmøte i 2018 vedtok å utvide styret med kasserer og sekretær inn i styret ble Jørund Håvards Askje valgt som kasserer og Solveig Haugan Jonsen valgt som sekretær. Per Egil Adolfsen ble valgt som ny 1. vara og Leif Haaberg gjenvalgt som 2. vara til styret. Halvor Loftsgarden og Henning Brekke ble gjenvalgt som revisorer. Tom Vala ble innvalgt som nytt medlem i valgkomiteen. Fullstendig referat fra årsmøte blir publisert i løpet av et par dager.

Forsamling

 

Bildet: 48 medlemmer møtte fram til årsmøte i Telemark Elghundklubb som ble avholdt på Årnes Kafeteria, Gvarv, 7. Februar

 

 

Tom takket av

 

 

Bildet: Nestleder Jørgen T Bø takket Tom Vala for mange-årig innsats i styret som styremedlem og leder.

 

 

Ånund Vaa

Bildet: Tom Vala takket Ånund Vaa for innsatsen i styret.

 

 

 

 

Tor

 

Bildet: Tor Fjellheim ble takket for innsatsen med jaktprøver

 

 

Ole Anders

Bildet: Ole Anders Anders fikk blomster for sin innstas med sporprøver

 

 

 

Magnar

Bildet: Magnar Nordsveen og Mørten Elgåen ble takket for arbeidet de gjør med bandhund og bandhundkurs i Telemark Elghundklubb. Morten Elgåen var ikke tilstede.

 

 

<< Tilbake