Etterlyser årgang av Elghunden 1976 og nr 1 og 2 1977

I forbindelse med arbeid med Jubileumsboka Telemark Elghundklubb 50 år etterlyser bokkomiteen hele årgangen av Elghunden for 1976 (4 nummer). Det etterlyses også om noen har nr 1 og 2 av Elghunden 1977. Hvis du kan tenke deg å låne bort disse til bokkomiteen ta kontakt med Gunnar Roe, tlf 99369440.

<< Tilbake