Fornøyde medlemmer hørte på Martin Blom på Hustveitlåven

Telemark Elghundklubb arrangerte medlemsmøte på Hustveitlåven i Notodden den 9. Mai. Selv om det var litt glissent i stolradene, og kanskje bare i underkant av 30 frammøtte, så var det en fornøyd forsamling som dro hjem ved møtets slutt. Noen få medlemmer hadde tatt med hunden sin til den annonserte kommisjonsmålingen som Anne Marit Olsen og Bjørn Bjerketvedt var ansvarlig for. En stor takk til begge for at de stilte seg til disposisjon en slik møtekveld. Hva kommisjonsmåling er ser du i vedlagte fil til nedlasting. Jørn Inge Hardang ønsket velkommen og orienterte kort om styrets arbeid og planlagte aktiviteter framover. Han ba også medlemmene om innspill til aktiviteter de ønsker seg. Tom Vala orienterte om planene for klubbmesterskap løshund og bandhund i Morgedal 7. September. Dette blir en stor prøve med kanskje nær 60 hunder totalt. Det er lagt ned et betydelig arbeid med sponsorer og premier, og premier tas fortsatt imot med stor takk ! De fleste av de frammøtte hadde kommet for å høre Martin Blom fortelle og vise bilder fra jakt. Dette ble nok for de fleste en litt annerledes presentasjon og foredrag enn det mange av Blom's kolleger med gevær og kamera ofte viser fram og vektlegger.

Martin Blom

Blom fortalte mye fra egen oppvekst, opplevelser i elgskogen året rundt, fra reinsjakt i fjellet, og ikke minst personlige erfaringer med fuglehund på rype- og skogfugljakt. Først og fremst ble dette en kveld med fine, varme personlige fortellinger, mange flotte bilder av natur, vilt og elg. Blom var også innom tema elgforvaltning, som han har god lokalkunnskap om blant annet fra mange års jakt og guiding i Frtitzøe Skoger. Vi fikk høre at områdene innunder Skrim har en speiell plass i hjertet. Vi fikk også høre at de fineste opplevelsene med hund kanskje er de gangene det er feil losdyr, når hundens arbeid kan nytes på nært hold og kanskje foreviges på minnebrikka både i kamera og netthinna. I stedet for å vise film med enda mer naturopplevelse og jakt på fugl, hjort, rådyr, elg og rein fikk alle med seg en valgfri gratis film hjem. Det satte de fleste pris på !

 

Info om kommisjonsmåling  

 

Målebrev  

 

Martin Blom

 

Bildet: Martin Blom fortalte om vegen til jegerlivet, naturopplevelser, hundehold og jakt med fuglehund og elghund i 2 X45 minutter  !

 

 

ca 30 frammøtte

Bildet: Ca 30 frammøtte medlemmer på Hustveitlåven i Notodden.

 

 

 

Bjørn måler Festus

Bildet: Anne Marit Olsen og Bjørn Bjerketvedt ga tilbud om kommisjonsmåling av hundene. Det utfylte dokumentet kan hundeier ta med på

utstilling senere. Her måles svarthunden til Arvid Juvland.

 

Anne Marit måler Festus

 

Bildet: Her går det nøye for seg. Hundens høyde måles av begge dommere !

 

 

 

Grå til Stein Frantzen

Bildet: Stein Frantzen hadde tatt med to av sine unge gråhund-tisper til kommisjonsmåling. Ut fra bildet tok den unge tispa det hele med et smil :-)

 

 

Skjema fylles ut

 

Bildet: Når hundens høyde er fastsatt fylles det ut et standard skjema til formålet. Hundens registreringsbevis fra NKK må legges fram som grunnlag for utfylling. Det utfylte skjemaet kan følge hunden på utstilling senere.

 

 

 

<< Tilbake