Klubbmesterskap løshund og bandhund Vatnelian i Ordal 7. September er avlyst

Nyhetene de siste dagene har gjentatte ganger fortalt om flere tilfeller av alvorlig og dødelig sykdom hos hunder rundt omkring i Norge. Så langt vi vet er årsakene til sykdommen enda ikke funnet. Mattilsynet og NKK fraråder å avholde arrangementer der hunder samles. Veterinærer som Telemark Elghundklubb har vært i kontakt med har anbefalt å avlyse prøven. Styret og arrangementskomiteen ønsker ikke å ta noen sjanser og har derfor valgt å følge anbefalingene som er gitt. Prøven i Morgedal i morgen 7. September er derfor avlyst, men det forsøkes hvis mulig å gjennomføre prøven på et senere tidspunkt i høst. Mulighetene for dette må avklares med NKK. Dette er jo også et spørsmål om hva som skjer videre framover i forhold til sykdomssmitte. Telemark Elghundklubb beklager at prøven ikke kan gjennomføres som planlagt nå. Vi beklager også ulemper som denne avgjørelsen har medført for den enkelte deltaker, dommer, kjentmann/grunneier og andre som har bistått med planleggingen.

<< Tilbake