Medlemsmøte 29.mai er utsatt

Dessverre må vi utsette det planlagte medlemsmøte med premieutdeling og boklansering 29.mai.
Slik smittesituasjonen er og med gjeldende regler kan ikke det gjennomføres ett slikt arrangement vi ønsker. Etter dialog med Straand Hotell har vi utsatt dette til august.
Vi håper og tror at situasjonen er bedre da, når flere er blitt vaksinerte også.
Vi kommer tilbake med dato.

Protokoll RS 2021

Årets RS ble avholdt på Teams. TEHK stilte med Lars Jørgen Lassen, Jørund Håvard Askje og Jørn Isaksen. Sigbjørn Rua var observatør.
TEHK fikk dessverre ikke inn Tom Carsten Vala som styremedlem i Forbundsstyret.
Joar Brosdal ble valgt inn i Lov og Kontroll komiteen.
Ivar Horringmo ble gjenvalgt som RS ordfører.

RS-Protokoll-2021

Ungdomsmesterskap Løshund 2021

Hallingdal og Valdres Elghundklubb og Vest-Oppland Elghundklubb arrangerer Ungdomsmesterskap Løshund mandag 18. og tirsdag 19. oktober.
En kan delta i ungdomsmesterskapet fra 16 år og ut det året en fyller 24 år.
Invitasjon og uttaksregler ligger vedlagt.
Klubben dekker påmeldingen.
Meld interesse til Lars Jørgen Lassen 46415544 eller Tor Fjellheim 48000131 innen 1.juni.

Invitasjon UM 2021

uttaksregler-ungdoms-nm-pr-1-4-2020

Ny dato for utstillingen i Sannidal

Utstillingen i Sannidal er flyttet til søndag 13.juni 2021. Samme sted, tid og dommer.
De påmeldte blir flyttet automatisk over. 
Hvis noen ikke ønsker å stille den 13.juni gi beskjed til leder Lars Jørgen Lassen på larsjlassen@gmail.com. Påmeldingsavgiften vil da bli refundert.

Er det noen hunder som må bytte klasse på grunn av alder, gi beskjed så ordner vi det.

Igjen beklager vi ulempene dette medfører. 

Utstillingen er utsatt!!

Grunnet smitteøkning i Kragerø og Drangedal har kommunen i dag bedt oss om å utsette utstillingen.  Vi jobber med dette nå.

Ny dato og mer informasjon kommer i ettermiddag.

Beklager ulempene dette medfører! 

Oppmøtetider Sannidalutstillingen søndag 25.april

Telemark Elghundklubb ønsker velkommen til utstilling i Sannidal søndag 25 april, på skytebanen til Sannidal skytterlag.
Grunnet korona pandemien er vi nødt til å differensiere oppmøtetidene, beklager ulempen dette medfører. Vi ønsker at det begrenses til 2 personer pr. hund.

Det blir dessverre ingen kiosksalg på området.
Valpeshow er dessverre avlyst.

Alle må møte i sekretariatet før de skal inn i ringen, dette for å registrere telefonnummer for eventuell smittesporing.

Selv om NEG tispe har oppmøtetid 12.30 på startnummeret bør de ikke møte før nærmere kl 14.00.

Oppmøtetider:
Svensk Hvit Elghund bedømmes fra 09:00  
Karelsk Bjørnhund bedømmes fra 09:00   
Vestsibirsk Laika bedømmes fra 09:00   
Norsk Elghund Sort bedømmes fra 09:30 
Jämthund bedømmes fra 10:30     
Norsk Elghund Grå Hanner bedømmes fra 12:30   
Norsk Elghund Grå Tispe bedømmes fra 14:00

Vel møtt!

Informasjon om gjennomføring av utstillingen i Sannidal

Grunnet korona må gjennomføring av utstillingen bli som følgende:

Alle må melde seg i sekretariatet slik at vi får huket av hvem som er tilstede og registrert telefonnummer iht. smittevern. Dette vil bli lagret i 14 dager hos TEHK.

Valpeshowet må dessverre avlyses.

Alle oppmøtetider vil bli differensiert og vi vil gjøre ferdig en og en rase.
Det vil kun være en hund i ringen av gangen, unntatt ved gruppe bedømming og BIS bedømming.
Bis bedømming vil bli til et satt tidspunkt.

Bedømmingen starter 09:00

09:00 Svensk Elghund Hvit
09:15 Norsk Elghund Sort hanner
09:15 Norsk Elghund Sort tisper
10:15 Jämthund hanner
10:30 Jämthund tisper
11:15 Norsk Elghund Grå hanner
12:45 Norsk Elghund Grå tisper

Husk å møt opp litt før slik at du reker å registrere deg i sekretariatet.

Endelig tidskjema vil komme fredag 23.04.21.
Denne vil bli sendt ut sammen med startnummer og publiseres på websiden til TEHK.

Det vil dessverre ikke være kiosk salg på utstillingen, vi anmoder at det kun kommer inntil 2 personer per hund, husk å holde god avstand.

NM-bandhund 2021

Østerdalen elghundklubb arrangerer NM-bandhund 13.- 14. august 2021. Offisiell åpning av arrangementet vil være på ettermiddagen torsdag 12.august og avsluttes med festmiddag og premieutdeling på kvelden lørdag 14.august.

De som er interessert kan ta kontakt med Magnar Nordsveen, tlf. 91793065 / e-post: elgfall2@gmail.com

Revidering av jaktprøveregler i Norden

Forbundsstyret og Løshundkomiteen publiserte 5. april en sammenligning av utkastet til nye jaktprøveregler for løshund med Sverige og Finland på forbundets hjemmeside.

JAKTPRØVEREGLER LØSHUND SAMMENLIGNING NORGE-SVERIGE-FINLAND

RS-saken med forslag til nye jaktprøveregler er nå sendt ut til alle områdeklubber. Det forslaget som FS nå legger frem er identisk med det som ble sendt ut i januar, bortsett fra et par punkter som begrunnes i utvikling i den nordiske prosessen og delvis innspill fra områdeklubbene. På RS skal NEKF vedta prøveregler som da skal gjelde de neste 5 sesonger. Fra Høsten 2022.

Dette skal være våre Norske prøveregler og de skal godkjennes av NKK som formelt vil eie regelverket. Men all intensjon og mange RS-vedtak de senere år tilsier at vi skal prøve å få så like prøveregler som mulig i hele Norden.

Dette har vært utgangspunktet for den felles prosessen som har pågått siden høsten 2019.

Derfor er det av stor betydning hvordan statusen er i Sverige og Finland.

I Sverige så har regelverket nå blitt avstemt med alle klubber, og det er flertallet der som ligger til grunn for det vedtaket som formelt sett vil bli vedtatt på det digitale «Årsstemmän» 24. april.

I Finland er det en egen regelkomite, bestående av representanter fra raseklubbene, som endelig vedtar prøvereglene. Dette arbeidet er nærmest ferdig, og endelig vedtak blir trolig fattet etter at Norge og Sverige har vedtatt sine regelverk.

NÄU sin arbeidsgruppe beskriver nå statusen som 99 prosent like regler, og dette er et svært godet resultat.

Vedlagt følger (Løshundregler sammenligning Norden.pdf) utdrag av selve regelverket med kommentarer på eventuelle forskjeller mellom de 2 landene. Dette anses som en meget viktig informasjon foran RS i NEKF.

Referat og signert årsmøteprotokoll

Er nå lagt ut. Se «Referater» og «Årsberetninger» i menyen under «Om klubben».