Utvalgene


Oppnevnte verv og utvalg i Telemark Elghundklubb 2019

30. desember 2019

Jaktprøveutvalget, løshund:   Leder: Tor Fjellheim, tor@aase-vollestad.no,  480 00131  Medlemmer: Lars Anton Steinsholt, lsteins@frisurf.no,  922 84949  Jørn Isaksen, joer-is@online.no,  900 69055 Jørgen T Bøe, jorgen@kebas.no,  909 41764 Ole Anders Andersen, siastra@online.no,  908 89506 Tom Vala, tom.carsten.vala@ncc.no, 982 65711 Fritzøe-prøva:  Prøveleder: Jørn Isaksen NKK: Lars Anton Steinsholt 1 og 2 dagers separatprøver:  Prøveleder: Tor Fjellheim NKK: