Arkiv


Saker til Representantskapsmøte i NEKF, fremmet av Forbundsstyret, er oversendt områdeklubbene

24. januar 2021

Representantskapsmøte I Norske Elghundklubbers Forbund 2021 er berammet til 24.april 2021 på Gardermoen. Saker som Forbundsstyret ønsker å fremme for RS og kandidater valg er nå oversendt klubbene. Disse sakene skal behandles i områdeklubbenes årsmøter. Link til RS-sakene fremmet av FS og kandidater valg finner du her

Helseundersøkelse Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund sort – data er konfidensielle – delta og du er med i trekning av premier !

Helseundersøkelsen for Norsk Elghund Grå og for Norsk Elghund Sort er klart til bruk! Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og adferd og vil gi Norske Elghundklubbers Forbund en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og adferds-utfordringer – i den grad de finnes. I tillegg til oversikt over rasen vil undersøkelsen også gi

Frist for bestilling av championatskjold er 1. Februar 2021

17. januar 2021

Medlemmer av Telemark Elghundklubb som har hunder som i 2020 har oppfylt krav til ett eller flere championat bes melde dette snarest og senest 1. Februar 2021 til Lars Jørgen Lassen, larsjlassen@gmail.com tlf 464 15544. Oppgi hundens navn, regnr og hvilke titler/championat som er oppnådd. Lars Jørgen Lassen sørger for at aktuelle skjold blir bestilt.

Kontingenten 2021

9. januar 2021

Medlemskontingenten for 2020 var kroner 734. Kontingenten for 2020 fordelte seg med kr 230 til NKK, 239 til Norske Elghundklubbers Forbund og 265 kroner til Telemark Elghundklubb. For 2021 foreslår hovedstyret i NKK å øke sin kontingent fra 234 kroner (indeksregulert fra 2020) til 700 kroner. Kontingentkravet 2021 del 1, som nå er sendt ut

Innspill til kandidater valg Telemark Elghundklubb årsmøte 27. Februar 2021

Valgkomiteen årsmøte Telemark Elghundklubb ønsker innspill til kandidater valg. Valgliste for tillitsvalgte som er på valg er vedlagt nedenfor. Disse stiller ikke til gjenvalg: sekretær; Solveig Haugan Jonsen, styremedlem; Jørn Inge Hardang, varamedlem; Leif Haaberg. Innspill til kandidater valg kan rettes til leder i valgkomiteen; Ole Anders Andersen, e-post; siastra@online.no mob. 908 89506. Frist for

Årshjul Telemark Elghundklubb 2021

8. januar 2021

Alle planlagte aktiviteter i Telemark Elghundklubb med påmeldingsfrister er nå samlet i et «årshjul» som kan lastes og skrives ut. Skriv gjerne årshjulet ut på litt tykt papir og heng oversikten på kjøkkenveggen ! Årshulet kan du laste ned her

Julehilsen til medlemmer i Telemark Elghundklubb

24. desember 2020

Til alle 2 og 4 beinte medlemmer i Telemark Elghundklubb:Nå som jaktsesongen er på hell og julefreden senker seg vil vi bare hilse alle medlemmer å ønske dere god jul.Det har beklageligvis ikke blitt avholdt noen form for medlemsmøte i år på grunn av Covid-19, så vi får håpe, krysse fingre og tær på at

Innkalling til årsmøte i Telemark Elghundklubb 27. Februar 2021

Det innkalles til årsmøte i Telemark Elghundklubb lørdag 27. Februar 2021 på Straand Hotell, Vrådal. Det tas forbehold om at ordinært årsmøte med frammøte lar seg gjennomføre i forhold til gjeldende smittevernregler i Februar. Det er derfor viktig at alle som ønsker å delta melder seg på og oppgir mobiltelefon. Se innkalling vedlagt. Se innkalling her

Resultater fra jaktprøver bandhund Telemark Elghundklubb 2. prøveperiode 2020

21. desember 2020

Galtstrømmens Pippi til Magnar Nordsveen og Jegerlivets Aslan til Arvid Nesland oppnådde 1. premie på 2 dagers separat prøve bandhund. Beste hund på 1-dags separat bandhund ble Gokstadhaugen’s TESSA. Det har ellers vært en litt stille høst for påmeldinger til bandhundprøver i Telemark Elghundklubb. Premielister og skogprotokoller for 1-dags separatprøver periode 2 finner du her.

Ny, tøff Caps med brodert logo !

20. desember 2020

Nå kan du få kjøpt ny, tøff caps med brodert logo Telemark Elghundklubb. Capsen selges til selvkost for kr 120,- pr stk. Capsene legges ut for salg i forbindelse med klubbens utstillinger, prøver og andre arrangementer. Ønskes capsen tilsendt tilkommer portoutgifter. Capsen betales via VIPPS. Er du interessert kontakt Jørn Isaksen, tlf 900 69055, eller