Arkiv


Halvor Tollehaugen nytt æresmedlem i Telemark Elghundklubb

24. februar 2020

Under årsmøtet til Telemark Elghundklubb på Bø Hotell i Bø 22. Februar ble Halvor Tollehaugen utnevnt til nytt æresmedlem. Tollehaugen fikk blomster og diplom og ble tildelt sølvmerke. Tollehaugen har vært medlem siden starten og har vært leder og styremedlem i klubben. Han har i tillegg vært en aktiv bidragsyter både på dugnad og i

Telemark Elghundklubb takker medlemmer som stilte på dugnad

16. februar 2020

Leder i styret i Telemark Elghundklubb, Lars Jørgen Lassen, ønsker å takke alle som stilte på dugnad ved utstillingen i Bø 14.-16. Februar. Lassen skriver følgende i sin rapport fra helgens utstilling; Vi stilte i år som tidligere som teknisk arrangør sammen med Telemark Fuglehundklubb og NKK region Vestfold og Telemark. Dugnaden startet med «opprigg»

Premielister for løshundprøver høsten 2019

Prøvesesongen for løshundprøver er nå over, dommermøter er avholdt, og premielister ferdigstilt. Det er gjennomført et betydelig antall prøver totalt sett tiltross for snø og vanskelig forhold i perioder før jul. Det «fine været» etter jul gjorde at alle påmeldte fikk gått sine prøver til slutt. Av 1-dags separatprøvene er det i 1. prøveperiode gått

Årsmøteinnkalling Telemark Elghundklubb 22. Februar

8. februar 2020

Alle medlemmer i Telemark Elghundklubb inviteres til årsmøte som avholdes på Bø Hotell, Bø, lørdag 22. Februar kl 16.00. Etter årsmøtet er alle velkommen til middagsbuffet og premieutdeling kl 19.00. Påmelding til middagsbuffet kr 345.- pr person innen 12. Februar til sekretær: Solveig Haugan Jonsen, tlf 907 22711, solveig.elg@gmail.com. Overnatting bestilles direkte på Bø Hotell,

Forslag valg Norske Elghundklubbers Forbund

24. januar 2020

Valglista til NEKF er nå oversendt områdeklubbene. Styret i Telemark Elghundklubb ber om innspill på aktuelle kandidater innen 28. Januar til larsjlassen@gmail.com. Styret i Telemark Elghundklubb behandler alle innkomne saker til årsmøte i sitt styremøte 29. Januar. Årsmøte avholdes på Bø Hotell, Bø 22. Februar. Se valgliste her

Telemark Elghundklubb etterlyser medlemmer som kan bistå på NKK utstilling i Bø 14. – 16. Februar 2020

8. januar 2020

Norsk Kennel Klubb arrangerer utstilling i Bø i dagene 14. til 16. Februar. Flere lokale hundeklubber bistår NKK under arrangementet. Som motydelse får hundeklubber som stiller opp på dugnad et økonomisk bidrag som står i forhold til dugnadsinnsatsen som blir utført. Dette er et svært kjærkomment bidrag til klubbens økonomi. Derved kan klubben arrangere aktiviteter,

Fristen for påmelding løshundprøve er ute

7. januar 2020

Fristen for å melde på separat løshundprøve i Telemark Elghundklubb gikk ut like før jul. De som har meldt på sin hund innen fristen vil så langt det er mulig, og føreforholdene tillater det, komme ut på prøve før prøvesesongen går ut 31. Januar.

Bokkomiteen planlegger bokutgivelse før jul 2020

1. januar 2020

I forbindelse med Telemark Elghundklubbs 50 års jubileum i 2019 ble det nedsatt en bok-komite som fikk i oppdrag å skrive bok om klubbens historie. Komiteen består av Marit Sande, Anders Aas, Bjørn Bjerketvedt, Halvard Andersen, Gunnar Roe, Kristoffer Naas, Aslak Gilde og Solveig Haugan Jonsen. Boka er planlagt å inneholde kapitler om ulike deler

Årsmøte i Telemark Elghundklubb – Bø Hotell lørdag 22. Februar 2020

31. desember 2019

Årsmøte i Telemark Elghundklubb avholdes på Bø Hotell lørdag 22. Februar 2020 kl 16.00. Middag med premieutdeling for høstens prøver fra kl 19.00. Saker til årsmøtet sendes styret ved leder Lars Jørgen Lassen;  larsjlassen@gmail.com innen 22. Januar. Forslag til valgkomiteen sendes Stein Frantzen;  steinfrantzen55@gmail.com innen 22. Januar.Innkalling med saksliste blir sendt på e-post senest 14

Frist for bestilling av championatskjold er utsatt til 1. Februar

Medlemmer av Telemark Elghundklubb som har hunder som i 2019 har oppfylt krav til ett eller flere championat bes melde dette snarest og senest 1. Februar 2020 til Lars Jørgen Lassen, larsjlassen@gmail.com tlf 464 15544. Oppgi hundens navn, regnr og hvilke titler/championat som er oppnådd. Lars Jørgen Lassen sørger for at aktuelle skjold blir bestilt.