(AVLYST !) Ringtrening før utstillingen i Sannidal starter 11. Mars