Rolf Frostad takket av for sin innsats som utstillingsdommer