Telemark Elghundklubbs historie

Telemark Elghundklubb feiret sitt 50-års jubileum i 2019. I den anledning ble det nedsatt en bok-komite som vil presenterer klubbens historie i bokform før jul 2020. Nedenfor gjengis korte trekk av historien slik den er publisert tidligere:

Det som i dag framstår som Telemark Elghundklubb er et av resultatene av den forutgående splittelsen av Norsk Elghundklubb og bruddet med NKK i 1967. Dette førte til at vi fikk to interessorganisasjoner for elghundfolket, nemlig Norsk Elghundklubb (NEK) og Norsk Elghundforbund (NEF). Den 9. desember 1967 ble Vestre Buskerud og Telemark Elghundklubb dannet under NEF. Ingen fra Telemark var med styret.

Den 18. april 1969 var NEK avd.Telemark et faktum og den første reine Telemarksklubb etablert. Styret besto av Harald W. Aas, Bendik Aslestad, Olav Aasen, Olav Roe og Einar Kamperhaug. Årsberetningene fra starten og framover vitner om god aktivitet. Både utstillinger og jaktprøver kom straks igang for begge. Endagsprøver og sporprøver ble tidlig etablert. Skyting, bl.a. på løpende elg var en aktivitet som også trakk mange. NEK avd. Telemark ble straks medarrangør i det som i dag er kjent som Telemarksutstillingen og i den tradisjonsrike Fritzøeprøven, som var den ene av Norsk Elghundklubbs to hovedprøver.

Den 6. januar 1978 ble det på ekstraordinære årsmøter besluttet å danne Telemark Elghundklubb under en sammensluttet hovedorganisasjon av Norsk Elghundklubb og Norsk Elghundforbund, nemlig dagens Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF). Vestre Buskerud og Telemark Elghundklubb hadde til da bl.a. bestått av medlemmer fra Telemark og Agderfylkene, og disse gikk nå sammen med NEKs avd. Telemark inn i nåværende Telemark Elghundklubb (TEHK).
Dette var en lykkelig beslutning for elghundfolket og medlemstallet har økt i takt med interessen for elghunder. I sammenslutningsåret besto styret av Anders Aas, John Aas, Olav Aasen, Arne Baksås, Eilef Deilkås og Gunnar Hagelia.

Året etter, i 1979 startet medlemmene fra Agder sin egen klubb og etter dette har aktivitetsområdet for klubben vært Telemark fylke.

Æresmedlemmer:

Gunnar Roe, Skien

Anders Aas, Vegårshei

Jens Rønning, Valebø

Eilef Deilkås, Sauland

Bjørn Bjerketvedt

Marit Sande

Stein Frantzen 

Kjell Ove Fjellstad

Halvor Tollehaugen

Kristoffer Naas

Tom Carsten Vala

Jørgen T. Bø

Ivar Horrigmo