Solveig Haugan Jonsen

Premieutdeling for årets jaktprøver

Premieutdeling for årets jaktprøver

Etter årsmøtet i Telemark Elghundklubb 22. Februar var 60 medlemmer og premievinnere samlet til middag og premieutdeling på Bø Hotell i Bø. I tillegg til utdeling av premier for sesongens løshundprøver og bandhundprøver ble også de som legger ned en betydelig innsats...

Halvor Tollehaugen nytt æresmedlem i Telemark Elghundklubb

Halvor Tollehaugen nytt æresmedlem i Telemark Elghundklubb

Under årsmøtet til Telemark Elghundklubb på Bø Hotell i Bø 22. Februar ble Halvor Tollehaugen utnevnt til nytt æresmedlem. Tollehaugen fikk blomster og diplom og ble tildelt sølvmerke. Tollehaugen har vært medlem siden starten og har vært leder og styremedlem i...

Telemark Elghundklubb takker medlemmer som stilte på dugnad

Telemark Elghundklubb takker medlemmer som stilte på dugnad

Leder i styret i Telemark Elghundklubb, Lars Jørgen Lassen, ønsker å takke alle som stilte på dugnad ved utstillingen i Bø 14.-16. Februar. Lassen skriver følgende i sin rapport fra helgens utstilling; Vi stilte i år som tidligere som teknisk arrangør sammen med...

Premielister for løshundprøver høsten 2019

Premielister for løshundprøver høsten 2019

Prøvesesongen for løshundprøver er nå over, dommermøter er avholdt, og premielister ferdigstilt. Det er gjennomført et betydelig antall prøver totalt sett tiltross for snø og vanskelig forhold i perioder før jul. Det "fine været" etter jul gjorde at alle påmeldte fikk...

Søknadsskjema dommerutdanning

Søknadsskjema dommerutdanning

Kan du tenke deg å bli dommer for jaktprøver bandhund, løshund eller ettersøkshund ? Det er i så fall noen krav du må oppfylle. Mer info finner du i søknadsskjema som fylles ut og sendes styret i Telemark Elghundklubb v/leder Lars Jørgen Lassen larsjlassen@gmail.com...

Årsmøteinnkalling Telemark Elghundklubb 22. Februar

Årsmøteinnkalling Telemark Elghundklubb 22. Februar

Alle medlemmer i Telemark Elghundklubb inviteres til årsmøte som avholdes på Bø Hotell, Bø, lørdag 22. Februar kl 16.00. Etter årsmøtet er alle velkommen til middagsbuffet og premieutdeling kl 19.00. Påmelding til middagsbuffet kr 345.- pr person innen 12. Februar til...

Forslag valg Norske Elghundklubbers Forbund

Forslag valg Norske Elghundklubbers Forbund

Valglista til NEKF er nå oversendt områdeklubbene. Styret i Telemark Elghundklubb ber om innspill på aktuelle kandidater innen 28. Januar til larsjlassen@gmail.com. Styret i Telemark Elghundklubb behandler alle innkomne saker til årsmøte i sitt styremøte 29. Januar....

Linker til aktuelle nettsider

Linker til aktuelle nettsider

Norske og svenske nettsider: Norske Elghundklubbers Forbund Side med linker Norske Elghundklubbers Forbund Norsk Kennel Klubb Norsk Kennel Klubb, Min side SvenskeÄlghundklubben HittaÄlghund.se Side med linker Svenske Älghundklubben

Kontingenten 2020

Kontingenten 2020

Kontingentkrav med forfall 31. Januar 2020 er sendt alle medlemmer på e-post direkte fra Norsk Kennel Klub (Visma). Det er også mulig å betale kontingenten direkte ved å logge inn på "Min side" . Alle som ikke er registrert med e-post skal få tilsendt giro for...

Jaktprøver løshund 2020

Jaktprøver løshund 2020

Oversikt over jaktprøver løshund: 1 dags samlet prøve løshund/ klubbmesterskap:  Dato: 5.09.2020 Prøveleder: Jørgen T Bø, Mob. 909 41764 Dato: 06.09.2020 Prøveleder: Ole Anders Andersen Frist for påmelding: 15. August Pris 1-dagsprøve: 1100 kr Påmelding 05.09:...

Sporprøver 2020

Sporprøver 2020

Oversikt over blodsporprøver, fersksporprøver og elgsporprøver i Telemark Elghundklubb sesongen 2020: Blodsporprøve - bevegelig: Periode: 02.01. - 23.12.2020: Sted: Klubbens aktivitetsområde Påmeldingsavgift: 450 kr Kontaktperson: Ole Anders Andersen, mob. 908 89506...

Bokkomiteen planlegger bokutgivelse før jul 2020

Bokkomiteen planlegger bokutgivelse før jul 2020

I forbindelse med Telemark Elghundklubbs 50 års jubileum i 2019 ble det nedsatt en bok-komite som fikk i oppdrag å skrive bok om klubbens historie. Komiteen består av Marit Sande, Anders Aas, Bjørn Bjerketvedt, Halvard Andersen, Gunnar Roe, Kristoffer Naas, Aslak...

Frist for bestilling av championatskjold er utsatt til 1. Februar

Frist for bestilling av championatskjold er utsatt til 1. Februar

Medlemmer av Telemark Elghundklubb som har hunder som i 2019 har oppfylt krav til ett eller flere championat bes melde dette snarest og senest 1. Februar 2020 til Lars Jørgen Lassen, larsjlassen@gmail.com tlf 464 15544. Oppgi hundens navn, regnr og hvilke...

Lover Telemark Elghundklubb

Lover Telemark Elghundklubb

Lover for Telemark Elghundklubb ble behandlet i årsmøte 7. Februar 2019. Ved avstemming stemte 24 for styrets forslag. 24 stemte imot. Krav om 2/3 flertall ved lovendring betyr at at vedtatte lover fra 2018 med instruks fra Forbundstyret om å bruke NEKF v/FS forslag...

Brånajotas Frida vant Fritzøeprøven 2019

Brånajotas Frida vant Fritzøeprøven 2019

Fritzøeprøven 2-dagers samlet løshund ble arrangert med Vindfjelltunet som utgangspunkt 4. og 5. November. 6 hunder stilte til start og av disse fikk 4 hunder 1. premie og godkjent 2-dagers prøve. Beste hund ble Brånajotas Frida til Ole Bjørn Hustuft med...

Resultater separatprøver bandhund 2019

Resultater separatprøver bandhund 2019

Prøvesesongen for separatprøver bandhund gikk ut den 30. November. Føreforholdene med snø og is bidro dessverre til at det i praksis ikke var mulig å gå bandhund-prøver den siste måneden. De som var påmeldt og ikke har fått gått sine prøver får tilbakebetalt...

Festus av Håggåstuggu beste hund på Telemarksprøva 2019

Festus av Håggåstuggu beste hund på Telemarksprøva 2019

Telemarksprøva; 1 og 2 dagers samlet bandhundprøve, ble avholdt på Trovassli Leirskole i Øyfjell 10. og 1. August 2019. Vinner av Telemarksprøva 2019 ble Festus av Håggåstuggu med fører Arvid Juvland med 95 poeng. Ato med Tor Sølve Tjelta som fører med andreplassen og...