Kristoffer Naas og Tom Vala utnevnt til æresmedlemmer i Telemark Elghundklubb – referat fra årsmøte avholdt 27. Februar

Telemark Elghundklubb avholdt sitt årsmøte digitalt via Teams lørdag 27. Februar. Møtet forløp i følge de som deltok ganske greit uten store tekniske utfordringer, men et møte «via nett» kan selvsagt aldri bli det samme som å møtes fysisk. Under valgene ble Per Egil Adolfsen og Laila Skaar valgt til henholdsvis nytt styremedlem og sekretær … Fortsett å lese Kristoffer Naas og Tom Vala utnevnt til æresmedlemmer i Telemark Elghundklubb – referat fra årsmøte avholdt 27. Februar