Kristoffer Naas og Tom Vala utnevnt til æresmedlemmer i Telemark Elghundklubb – referat fra årsmøte avholdt 27. Februar

Telemark Elghundklubb avholdt sitt årsmøte digitalt via Teams lørdag 27. Februar. Møtet forløp i følge de som deltok ganske greit uten store tekniske utfordringer, men et møte «via nett» kan selvsagt aldri bli det samme som å møtes fysisk. Under valgene ble Per Egil Adolfsen og Laila Skaar valgt til henholdsvis nytt styremedlem og sekretær etter Jørn Inge Hardang og Solveig Haugan Jonsen som hadde frasagt seg gjenvalg. Lars Jørgen Lassen ble gjenvalgt som leder. Årsmøteprotokoll, foreløpig usignert, kan du lese HER

Alle årsmøtedokumenter finner du HER

Ved avslutningen av møtet ble det kunngjort at Kristoffer Naas og Tom Vala utnevnes til æresmedlemmer i Telemark Elghundklubb. Naas og Vala tildeles samtidig sølvmerke. Det tildeles også sølvmerke til Jørgen T Bø. Hederbevisningene er begrunnet med mangeårig innsats i styret i Telemark Elghundklubb både som styremedlem og leder/nestleder. Alle 3 har dømt et stort antall løshundprøver, har hatt oppgaver som prøveleder og NKK ved prøver i klubben, og alle 3 har nedlagt en betydelig innsats med annet dugnadsarbeid for klubben. Overrekkelser i forbindelse med æresmedlemskap, tildeling av sølvmerke, med mer vil skje i forbindelse med premieutdeling utsatt til Mai. Dette kunngjøres senere.