Lover

Lover for Telemark Elghundklubb stiftet 1978
Vedtatt av årsmøtet den 07.02.2019 med senere endringer, senest av 07.02.2019
Lovene er godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund den 12.01.2020.

Lover Telemark Elghundklubb