Om klubben

Telemark Elghundklubb er en klubb for alle med interesse for aktiviteter eller avl av hunder av elghundrasene. Telemark Elghundklubb ble stiftet i 1969 og har nå ca 350 medlemmer. Fra starten arrangerte Telemark Elghundklubb utstillinger og jaktprøver. Den gangen besto prøveaktiviteten av jaktprøver for løshund. Utover på 1980 og 90- tallet ble det også utdannet dommere for jaktprøver bandhund. Etterhvert har også bandhund-arbeidet blitt en viktig del av klubbens aktiviteter med kurs og prøver.

Telemark Elghundklubb arrangerer 2 utstillinger i året. Tradisjonelt har utstillingen om våren blitt avholdt i Skien. Denne utstillingen er nå flyttet til Sannidal. Utstillingen tidlig på høsten er nå i flere år avholdt i Morgedal.

Sporprøver er en viktig del av klubbens aktiviteter. Det stilles nå krav om at hunden skal ha bestått både fersksporprøve og blodsporprøve for at hunden skal bli godkjent som ettersøkshund. Ordningen med godkjenning for eget lag basert på bestått fersksporprøve og jaktprøve er avviklet.

Telemark Elghundklubb gjennomfører kurs og møter med tema som er aktuelle tilknyttet bruk av elghund. Årlig gjennomføres et bandhundkurs med teori og 1 dag i skogen med egen hund. Det er også gjennomført tilsvarende kurs for ungdom som ønsker å lære mer om jaktprøver for løshund. Det gjennomføres også årlig blodspor-kurs for ekvipasjer som ønsker å gå fram til godkjenning med egen ettersøkshund. Det er også avholdt kurs for ekvipasjer som ønsker å påta seg ettersøks-oppdrag for det offentlige. Ved interesse gis det tilbud om kurs i aversjonsdressur for hund i forhold til sau.

Fra utstillingen i Sannidal 2019 – beste tispeklasse NEG – plassering av alle tisper NEG med oppnådd CK (ulike klasser)

 

Fra utstillingen i Sannidal 2019 – beste tispeklasse NEG – plassering av alle tisper NEG med oppnådd CK (ulike klasser)

TELEMARK ELGHUNDKLUBBS HISTORIE

Telemark Elghundklubb feiret sitt 50-års jubileum i 2019. I den anledning ble det nedsatt en bok-komite som vil presenterer klubbens historie i bokform før jul 2020. Nedenfor gjengis korte trekk av historien slik den er publisert tidligere:

Det som i dag framstår som Telemark Elghundklubb er et av resultatene av den forutgående splittelsen av Norsk Elghundklubb og bruddet med NKK i 1967. Dette førte til at vi fikk to interessorganisasjoner for elghundfolket, nemlig Norsk Elghundklubb (NEK) og Norsk Elghundforbund (NEF). Den 9. desember 1967 ble Vestre Buskerud og Telemark Elghundklubb dannet under NEF. Ingen fra Telemark var med styret.

Den 18. april 1969 var NEK avd.Telemark et faktum og den første reine Telemarksklubb etablert. Styret besto av Harald W. Aas, Bendik Aslestad, Olav Aasen, Olav Roe og Einar Kamperhaug. Årsberetningene fra starten og framover vitner om god aktivitet. Både utstillinger og jaktprøver kom straks igang for begge. Endagsprøver og sporprøver ble tidlig etablert. Skyting, bl.a. på løpende elg var en aktivitet som også trakk mange. NEK avd. Telemark ble straks medarrangør i det som i dag er kjent som Telemarksutstillingen og i den tradisjonsrike Fritzøeprøven, som var den ene av Norsk Elghundklubbs to hovedprøver.

Den 6. januar 1978 ble det på ekstraordinære årsmøter besluttet å danne Telemark Elghundklubb under en sammensluttet hovedorganisasjon av Norsk Elghundklubb og Norsk Elghundforbund, nemlig dagens Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF). Vestre Buskerud og Telemark Elghundklubb hadde til da bl.a. bestått av medlemmer fra Telemark og Agderfylkene, og disse gikk nå sammen med NEKs avd. Telemark inn i nåværende Telemark Elghundklubb (TEHK).
Dette var en lykkelig beslutning for elghundfolket og medlemstallet har økt i takt med interessen for elghunder. I sammenslutningsåret besto styret av Anders Aas, John Aas, Olav Aasen, Arne Baksås, Eilef Deilkås og Gunnar Hagelia.

Året etter, i 1979 startet medlemmene fra Agder sin egen klubb og etter dette har aktivitetsområdet for klubben vært Telemark fylke.

Æresmedlemmer:

Gunnar Roe, Skien

Anders Aas, Vegårshei

Jens Rønning, Valebø

Eilef Delkås, Sauland

Bjørn Bjerketvedt

Marit Sande

Stein Frantzen 

Kjell Ove Fjellstad

Halvor Tollehaugen

Kristoffer Naas

Tom Carsten Vala

Jørgen T. Bø

Ivar Horrigmo