Om klubben, æresmedlemmer og hederstegn

Telemark Elghundklubb ble stiftet 18.april 1969.

Telemark Elghundklubb er en klubb for alle med interesse for aktiviteter og/eller avl av elghundrasene.
Klubben er i vekst og har nå ca 400 medlemmer.

Telemark Elghundklubb arrangerer jaktprøver på løshund og bandhund, utstillinger, sporprøver, kurs og medlemsaktiviteter.
Klubben har ett aktivt miljø både på løshund og bandhund, som i tillegg til separate jaktprøver også arrangerer samlet prøver:
Telemarksprøven for bandhund, Luksefjellprøven og Fritzøeprøven for løshund.
Fritzøeprøven er for øvrig Norges nest eldste, ble første gang arrangert 16.- 17. oktober 1955.

Klubben avholder 2 utstillinger årlig, på våren i Sannidal og tidlig høst i Morgedal.

Sporprøver er en viktig del av klubbens aktiviteter. Det stilles nå krav om at hunden skal ha bestått både fersksporprøve og blodsporprøve for at hunden skal bli godkjent som ettersøkshund. Ordningen med godkjenning for eget lag basert på bestått fersksporprøve og jaktprøve er avviklet.

Telemark Elghundklubb gjennomfører kurs og møter med tema som er aktuelle tilknyttet bruk av elghund.
Årlig gjennomføres et bandhundkurs med teori og 1 dag i skogen med egen hund.
Det gjennomføres også årlig blodsporkurs for ekvipasjer som ønsker å gå fram til godkjenning med egen ettersøkshund. Det er også avholdt kurs for ekvipasjer som ønsker å påta seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Ved interesse gis det tilbud om kurs i aversjonsdressur for hund i forhold til sau.

Klubben gjennomfører også medlemsaktiviteter som foredrag, familiedag og sosialisering/ ringtrening.

 

Fra utstillingen i Sannidal 2019 – beste tispeklasse NEG – plassering av alle tisper NEG med oppnådd CK (ulike klasser)

Fra utstillingen i Sannidal 2019 – beste tispeklasse NEG – plassering av alle tisper NEG med oppnådd CK (ulike klasser)

TELEMARK ELGHUNDKLUBBS HISTORIE

Telemark Elghundklubb feiret sitt 50-års jubileum i 2019. I den anledning var det nedsatt en bokkomite som sommeren 2020 gav ut klubbens historie i boken «50 år med Telemark Elghundklubb».

Fra starten arrangerte Telemark Elghundklubb utstillinger og jaktprøver. Den gangen besto prøveaktiviteten av jaktprøver for løshund. Utover på 1980 og 90- tallet ble det også utdannet dommere for jaktprøver bandhund. Etterhvert har også bandhund-arbeidet blitt en viktig del av klubbens aktiviteter med kurs og prøver.

Nedenfor gjengis korte trekk av historien slik den er publisert tidligere:
Det som i dag framstår som Telemark Elghundklubb er et av resultatene av den forutgående splittelsen av Norsk Elghundklubb og bruddet med NKK i 1967. Dette førte til at vi fikk to interessorganisasjoner for elghundfolket, nemlig Norsk Elghundklubb (NEK) og Norsk Elghundforbund (NEF). Den 9. desember 1967 ble Vestre Buskerud og Telemark Elghundklubb dannet under NEF. Ingen fra Telemark var med styret.

Den 18. april 1969 var NEK avd.Telemark et faktum og den første rene Telemarksklubb etablert. Styret besto av Harald W. Aas, Bendik Aslestad, Olav Aasen, Olav Roe og Einar Kamperhaug. Årsberetningene fra starten og framover vitner om god aktivitet. Både utstillinger og jaktprøver kom straks igang for begge. Endagsprøver og sporprøver ble tidlig etablert. Skyting, bl.a. på løpende elg var en aktivitet som også trakk mange. NEK avd. Telemark ble straks medarrangør i det som i dag er kjent som Telemarksutstillingen og i den tradisjonsrike Fritzøeprøven, som var den ene av Norsk Elghundklubbs to hovedprøver.

Den 6. januar 1978 ble det på ekstraordinære årsmøter besluttet å danne Telemark Elghundklubb under en sammensluttet hovedorganisasjon av Norsk Elghundklubb og Norsk Elghundforbund, nemlig dagens Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF). Vestre Buskerud og Telemark Elghundklubb hadde til da bl.a. bestått av medlemmer fra Telemark og Agderfylkene, og disse gikk nå sammen med NEKs avd. Telemark inn i nåværende Telemark Elghundklubb (TEHK).
Dette var en lykkelig beslutning for elghundfolket og medlemstallet har økt i takt med interessen for elghunder. I sammenslutningsåret besto styret av Anders Aas, John Aas, Olav Aasen, Arne Baksås, Eilef Deilkås og Gunnar Hagelia.

Året etter, i 1979, startet medlemmene fra Agder sin egen klubb. Etter dette har aktivitetsområdet for TEHK vært Telemark fylke.


Æresmedlemmer i Telemark Elghundklubb:
Olav Aasen (1993)
Bendik Aslestad (1994)
Anders Aas (1999) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Eilef Delikås (1999)
Gunnar Roe (2001) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Jens Rønning (2001) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Arne Gilde (2002) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i gull
Bjørn Bjerketvedt (2008) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Marit Sande (2015) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Stein Frantzen (2018) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Kjell Ove Fjellstad (2019) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Halvor Tollehaugen (2020)- tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Kristoffer Naas (2021) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Tom Carsten Vala (2021) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Jørgen T. Bø (2022) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv
Ivar Horrigmo (2022) – tildelt Norske Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv