Utvalg 2023

Jaktprøveutvalget, løshund:

Leder: Oddvar Seltveit 90013727
Medlemmer: Tor Fjellheim 48000131
Sigbjørn Rua 91693669
Ivar Horringmo 41449110
Jørgen T. Bø 90941764
Jørn Isaksen 90069055
Per Egil Adolfsen 95492395
Lars Jørgen Lassen 46415544
1 dagers separatprøver
Prøveleder: Tor Fjellheim 48000131
NKK repr.: Sigbjørn Rua 91693669
2 dagers separatprøver
Prøveleder: Oddvar Seltveit 90013727
NKK repr.: Ivar Horringmo 41449110
Luksefjellprøva
Prøveleder: Jørgen T. Bø 90941764
NKK repr.: Lars Jørgen Lassen 46415544
Medlem: Per Egil Adolfsen 95492395
Fritzøeprøva
Prøveleder: Jørn Isaksen 90069055
NKK repr.: Ivar Horringmo 41449110

 

Jaktprøveutvalget, bandhund:

Leder: Magnar Nordsveen 91793065
Nestleder: Stian Skårli
Medlemmer: Ånund Vaa 90977633
Irene Kverndalen 97030418
Jon Bjarne Onsøien 99014998

 

Utvalg ettersøkshund:

Prøveleder: Jørn Isaksen 90069055
Medlemmer: Magnar Nordsveen 91793065
Geir Tore Langkås 90955559

 

Utstillingskomiteen:

Leder: Lars Jørgen Lassen, 46415544

Medlemmer Sannidalutstillingen:
Tor Fjellheim, Kari Fjellheim, Stein Frantzen, Randi Hedvig Heddersli,
Lars Jørgen Lassen og Laila Skaar

Medlemmer Morgedalsutstillingen:
Bjørnar Gulseth, Stein Frantzen, Randi Hedvig Heddersli, Knut Gaastjønn, Sigrunn Skare, Vidar Lyngdal, Tove Lauvik, Lars Jørgen Lassen og Laila Skaar