Utvalg 2024

Jaktprøveutvalget, løshund:
Leder: Oddvar Seltveit – 90013727

Medlemmer:
Tor Fjellheim – 48000131
Sigbjørn Rua – 91693669
Ivar Horringmo – 41449110
Jørgen T. Bø – 90941764
Jørn Isaksen – 90069055
Per Egil Adolfsen – 95492395
Lars Jørgen Lassen – 46415544

Jaktprøveutvalget, bandhund:
Leder: Magnar Nordsveen – 91793065
Nestleder: Stian Skårli – 90049120

Medlemmer:
Ånund Vaa – 90977633
Jon Bjarne Onsøien – 99014998
Irene Kverndalen – 97030418

Utvalg ettersøkshund 2024:
Leder: Jørn Isaksen – 90069055

Medlemmer:
Magnar Nordsveen – 91793065
Geir Tore Langkås – 90955559

Utstillingskomiteen:
Sannidal:

Leder: Tor Fjellheim
Medlemmer: Kari Fjellheim, Stein Frantzen, Randi Heddersli, Lars Jørgen Lassen og Laila Skaar

Vest-Telemark:
Leder: Bjørnar Gulseth
Medlemmer: Knut Gaastjønn, Sigrunn Skare, Vidar Lyngdal, Tove Lauvik, Stein Frantzen, Randi Heddersli, Lars Jørgen Lassen og Laila Skaar