Styret 2023

Styret:

Leder Lars Jørgen Lassen 46415544
Nestleder Tor Fjellheim 48000131
Styremedlem Per Egil Adolfsen 95492395
Styremedlem Ingar Haugan 97648500
Styremedlem Jørn Isaksen 90069055
Kasserer Jørund Håvard Askje 97697087
Sekretær Laila Skaar 45675655
1. vara Irene Johanne Førde
2. vara Oddvar Seltveit 90013727

 

Revisor:

Revisor Sigbjørn Rua 91693669
Revisor Jan Gunnar Tors

 

Valgkomite:

Leder Tom Freddy Andreassen 91199034
Medlem Stian Christoffersen
Medlem Torstein Dahl