Bli medlem

Vi håper at alle som er engasjert i aktiviteter med elghund ser nytten av et medlemskap i Telemark Elghundklubb. Telemark Elghundklubb arrangerer kurs, prøver og utstillinger til beste for fremme av avl og opplevelser med elghund uansett elghundrase. Aktivitetene blir avholdt i ulike deler av Telemark, og vi har plass til alle. Når du melder deg inn i Telemark Elghundklubb blir du automatisk medlem av Norsk Kennel Klub. Som en del av medlemsskapet får du tilsendt medlemsbladet Elghunden fra Norske Elghundklubbers Forbund og bladet Hundesport fra NKK. Du får tilgang til «Min Side» i NKK hvor du administrerer ditt medlemskap og holder oversikt over hunder og påmeldinger til utstillinger og jaktprøver. Velkommen !

Link til innmelding

Har du problemer med å finne Telemark Elghundklubb, ved innlogging, så klikk på Norske Elghundklubbers Forbund som kommer opp som et alternativ blant mange hundeklubber. Under NEKF finner du alle Elghundklubbene i Norge og forhåpentligvis også Telemark Elghundklubb. Har du problemer med innmelding så kan du kontakte sekretær: Solveig Haugan Jonsen, tlf 907 22711 som kan legge inn innmelding manuelt.