Frist for bestilling av championatskjold er utsatt til 1. Februar