Dommerliste


Dommere jaktprøver løshund og bandhund Telemark Elghundklubb 2019

30. desember 2019

Dommere bandhund: Bjerketvedt, Bjørn, bjorn.bjerketvedt@hotmail.com, 454 25818 Elgaaen, Morten, mortenelg@hotmail.com, 970 22625 Jonsen, Solveig Haugan, solveig.elg@gmail.com, 907 22711 Kverndalen, Irene, irene.kverndalen@gmail.com, 970 30418 Nordsveen, Magnar, elgfall2@gmail.com, 917 93065 Onsøien, Jon Bjarne, jbo@atskog.no, 990 14998 Sande, Marit, marit.sande@gmail.com, 952 73544 Tollehaugen, Halvor, halvor@tollehaugen.com, 909 51990 Vaa, Ånund, anund@vinjeindustri.no, 909 77633 Vestgarden, Frode, frodvest@gmail.com, 909 89287 (Vestfold