Aninova – informasjon om status og visjon

Informasjon om status og visjon rundt nytt fagsystem fra Aninova.