Bekjentgjøring av årsmøte 2023

Årsmøtet avholdes lørdag 25.februar på Straand Hotel, Vrådal.
Tid kommer senere.
Innkallingen med årsmøtepapirer blir sendt ut 11.februar.

Som vanlig blir det middag og premieutdeling etter årsmøtet.
Vi kommer tilbake med informasjon.

Frist for saker til årsmøtet eller forslag på kandidater til valg er 4 uker før årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest lørdag 28.januar.
Sendes til: telemarkelghundklubb@gmail.com
Eller på post til Lars Jørgen Lassen, Hellestvedtveien 165, 3965 Herre.

Forslag på kandidater på valg skal være valgkomiteen i hende senest lørdag 28.januar.
Sendes til: kh@skarbergmaskin.no

Kandidater på valg:
Leder 1 år: Lars Jørgen Lassen
Styremedlem 2 år: Kjell Haave
Styremedlem 2 år: Per Egil Adolfsen
Kasserer 2 år: Jørund Håvard Askje
1.vara 1 år: Jørn Isaksen
2.vara 1 år: Oddvar Seltveit

Revisor 1 år: Henning Brekke
Revisor 1 år: Sigbjørn Rua

Medlem til valgkomiteen 3 år
Varamedlem til valgkomiteen 1 år