Bekjentgjøring av årsmøtet 2024

Årsmøtet avholdes lørdag 24.februar, tid og sted kommer.
Innkallingen med årsmøtepapirer blir offentliggjort på hjemmeside og facebook senest 2 uker før årsmøtet.

Som vanlig blir det middag og premieutdeling etter årsmøtet.
Vi kommer tilbake med informasjon.

Frist for saker til årsmøtet eller forslag på kandidater til valg er 4 uker før årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest lørdag 27.januar.
Sendes til: telemarkelghundklubb@gmail.com
Eller på post til Lars Jørgen Lassen, Hellestvedtveien 165, 3965 Herre.

Forslag på kandidater på valg skal være valgkomiteen i hende senest lørdag 27.januar.
Sendes til leder av valgkomiteen Tom Freddy Andreassen på snaraasen@gmail.com.

Kandidater på valg:
Leder 1 år: Lars Jørgen Lassen
Nestleder 2 år: Tor Fjellheim
Styremedlem 2 år: Ingar Haugan
Sekretær 2 år: Laila Skaar
1.vara 1 år: Irene Johanne Førde
2.vara 1 år: Oddvar Seltveit

Revisor 1 år: Sigbjørn Rua
Revisor 1 år: Jan Gunnar Thors

Medlem til valgkomiteen 3 år
Varamedlem til valgkomiteen 1 år