Bestilling av Championatskjold

Medlemmer som har oppnådd championat i 2021/ januar 2022 kan melde dette snarest, og senest 3.februar, til Lars Jørgen Lassen på larsjlassen@gmail.com eller 46 41 55 44.
Oppgi hundens navn, regnr og hvilke titler/ championat som er oppnådd.

Norske championater dekkes av klubben.

Søknad om championattittel gjøres på nkk.no

Overrekkelse av championatskjold skjer i forbindelse med premieutdelingen på årsmøte på Straand Hotel i Vrådal 19. februar.