Bestilling av Championatskjold


Medlemmer som har oppnådd championat i 2022/ januar 2023 kan melde dette snarest, og senest 31. januar.
Det meldes til Lars Jørgen Lassen på larsjlassen@gmail.com.
Oppgi hundens navn, regnr og hvilke titler/ championat som er oppnådd.

Norske championater dekkes av klubben.

Søknad om championattittel gjøres på nkk.no

Overrekkelse av championatskjold skjer i forbindelse med premieutdelingen på årsmøte på Straand Hotel i Vrådal 25. februar.