Bestilling av Championatskjold

Medlemmer som har oppnådd championat i 2023/ januar 2024 kan melde dette snarest, og senest 31. januar.

Det meldes til telemarkelghundklubb@gmail.com
Oppgi hundens navn, regnr og hvilke titler/ championat som er oppnådd.

Norske championater dekkes av klubben.

Søknad om championattittel gjøres på nkk.no

Overrekkelse av championatskjold skjer i forbindelse med premieutdelingen på årsmøte 24. februar.

Har du spørsmål kan du kontakte Lars Jørgen Lassen på 46415544.