Bestilling av NEKF jubileumsbok 125 år

I forbindelse med NEKFs 125 års jubileum utgis det er jubileumsbok spekket med elghund-materiale.

Vi har vært så heldige å få Rønnaug og Tor Fjellheim til å «sette boken», deres tilbud sørger for en svært bilderik og illustrert bok. Jo Stenersen fra Rendalen har tegnet hodet til hver av de 9 elghundrasene – som pryder forsiden av boken.

Her har det vært mange bidragsytere, temaer omhandler organisasjonen hvor blant annet alle de 23 områdeklubbene har bidratt med 2 sider hver med sin klubbs historie og virke. Nordisk samarbeid, representantskapsmøtet og NEKF formål og fremtid beskriver også organisasjonen. Alle de 9 elghundrasene er grundig omtalt, samt avlsarbeidet, helsearbeidet, bruksegenskapene, mentalitet og jakt m.m. Boken inneholder også diverse oversikter, historier fra medlemmer og andre aktuelle temaer. Her bør det være lesestoff for de aller fleste og tallrike bilder som illustrerer bruken av våre hunder. 


Det enkelte medlem bestiller bok via sin områdeklubb ved å oppgi navn, adresse, epost og telefon nummer. Boken sendes fra trykkeriet direkte til det enkelte medlem.

Pris per bok kr 410. Det er inkludert pakking og frakt på kr 110 per bok.

Ønsker du bok? Send bestilling til telemarkelghundklubb@gmail.com.

Frist 31.3.2024.


Områdeklubben tar opp bestilling på bøker fra sine medlemmer og sender liste over de som har bestilt bok til NEFK. 

Det er områdeklubben som innkrever betaling på bestilte bøker fra sine medlemmer,

https://elghundforbundet.no/jubileumsbok-bestilling/