Blodsportrening i Haukeli

Rapport fra Ånund Vaa: Blodsportrening i Haukeli i dag 9 døgnspor.
1 treningspor. Ein del av ekvipasjane er snart klare te prøve.