Bokkomiteen planlegger bokutgivelse før jul 2020

I forbindelse med Telemark Elghundklubbs 50 års jubileum i 2019 ble det nedsatt en bok-komite som fikk i oppdrag å skrive bok om klubbens historie. Komiteen består av Marit Sande, Anders Aas, Bjørn Bjerketvedt, Halvard Andersen, Gunnar Roe, Kristoffer Naas, Aslak Gilde og Solveig Haugan Jonsen. Boka er planlagt å inneholde kapitler om ulike deler av virksomheten i klubben siden starten, omtale av sentrale elghundprofiler, men også bringe litt historisk stoff om bruk av elghund på jakt i Telemark. Bokkomiteen har satt som mål å ha innholdet i boka klart før ferien 2020, og at boka utgis i god tid før jul 2020. Komiteen tar gjerne imot avisutklipp og bilder om aktiviteter med elghund i Telemark. Bilder eller utklipp fra de første utstillingene på Stevneplassen i Skien har det så langt ikke vært mulig å få tilgang til. Hvis noen besitter slike utklipp, så er dette et svært kjærkomment bidrag. Kontakt redaktør: Solveig Haugan Jonsen tlf 907 22711 solveig.elg@gmail.com eller en du kjenner i komiteen.