Lover for Telemark Elghundklubb ble behandlet i årsmøte 7. Februar 2019. Ved avstemming stemte 24 for styrets forslag. 24 stemte imot. Krav om 2/3 flertall ved lovendring betyr at at vedtatte lover fra 2018 med instruks fra Forbundstyret om å bruke NEKF v/FS forslag...