En liten oppmerksomhet

Under Telemarksprøven i går fikk Marit Sande velfortjent oppmerksomhet for sin innsats med jubileumsboken.
Hun skal være dommer under bandhund NM og kan ikke møte i Vrådal den 14.8 hvor bokkomiteen er invitert.
Oppmerksomheten ble gitt av leder Lars Jørgen Lassen.
Marit snakket om oppstarten av bandhundarbeidet i Telemark. Veldig artig å høre hun fortelle hvordan det kom i gang, og ikke minst den imponerende innsatsen hun gjorde.

Vi takker for ett hyggelig samvær med alle på Telemarksprøven!