Endre Stakkerud ny leder i Norske Elghundklubbers Forbund

Lars Jørgen Lassen har sendt denne rapporten fra Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund til TEHK.no:

RS 2020 ble avholdt på Gardermoen Lørdag den 5 september.
Lars Jørgen Lassen, Jørund Håvard Askje og Tom Vala var klubbens utsendinger. 
Nytt valgt styre i NEKF er følgende:
Leder: Endre Stakkerud, O-OEHK
Nestleder: Arve Olav Sæter, S-TEHK
Styremedlem 2år: Camilla Hartz Repshus, HEHK, Leif Einar Olsen, JFEHK
Styremedlem 1år: Eivind Haugseth, ØEHK
1. Vara: Jon Erling Skåtan, V-AEHK
2. Vara: Solvar Norheim, TROEHK
RS ordfører:Ivar Horrigmo, TEHK
Vise RS-ordfører:Frank Christiansen, NTEHK
Telemark Elghundklubb gratulerer og ønsker det nye styret lykke til. 

RS-mappa finner du her