Følg Fritzøeprøven på Tracker

Følg Fritzøeprøven live på Tracker. Bruk kode: GOFICOTIKO

Det er 9 startende hunder.

Dag 2 er det 6 startende hunder på Fritzøeprøven, og 2 hunder på separat 1 dags.