Forslag valg Norske Elghundklubbers Forbund

Valglista til NEKF er nå oversendt områdeklubbene. Styret i Telemark Elghundklubb ber om innspill på aktuelle kandidater innen 28. Januar til larsjlassen@gmail.com. Styret i Telemark Elghundklubb behandler alle innkomne saker til årsmøte i sitt styremøte 29. Januar. Årsmøte avholdes på Bø Hotell, Bø 22. Februar. Se valgliste her