Fra årsmøtet og premieutdeling 2023, med bilder

Først vil jeg som sekretær beklage at det tok tid før jeg skrev om årsmøte, middag og premieutdelingen, men slik ble det i år.

Før jeg kommer til det innlegget egentlig handler om vil igjen avtroppende styret takke for tillit og støtte. Og, påtroppende styret ser frem til ett nytt år med POSITIVE aktiviteter med og for våre hunder.

SÅ, til årsmøte og premieutdelingen.
Det var litt større oppmøte enn vanlig på årsmøtet med totalt 63 møtte. Det var 58 stemmeberettigede og 4 observatører.
I tillegg var vi heldige å ha en gjest, leder av Norske elghundklubbers forbund Endre Stakkerud. Han var også invitert med på middagen.

Lars Jørgen ble valgt til møteleder. Ved gjennomgang av årsberetningen ble det under årsmeldingen for jaktutvalget løshund fremmet ett mistillitsforslag fra Lars Anton Steinsholt. Det ble fremmet mot styret, det omfattet ikke varamedlemmene.
Han la fram ett dokument på 5 sider.
Det blir ikke redgjort mer i denne saken da den allerede er avgjort på årsmøtet. Dette for å ikke lage mer støy.

Før avstemming var det ord til saken fra Lars Jørgen og Ivar Horringmo før Lars Anton kunne svare kort opp.
Etter forslaget falt med 32 stemmer mot og 25 for gikk resten av møte raskt. Noen forlot møte underveis og det ble ny opptelling til valget, da var det 6 færre stemmeberettigede.
Kjell Haave tok ikke gjenvalg, Jørn Isaksen rykket opp som nytt styremedlem. Irene Johanne Førde ble ny 1.vara.
Torstein Dahl ble nytt medlem av valgkomiteen. John Eirik Gutukjær ble vara til valgkomiteen. Jan Gunnar Tors ble valgt inn som ny revisor da Henning Brekke ikke tok gjenvalg.

Mot slutten av møtet ble det overrekkelse av blomster som takk for innsats til prøvelederene, Tor Fjellheim, Jørgen T. Bø, Lars Jørgen Lassen og Jørn Isaksen. Ånund Vaa og Ole Anders Andersen var ikke tilstede.
Videre ble det overrukket blomster til Marit Sande og Magnar Nordsveen. Marit takker for seg i bandhundkomiteen etter mange år med solid innsats. Og begge har gjort stor innsats med bandhundkurset, sammen med Anund.
Blomst fikk også Karl Halvor Skårberget som er ferdig med 3 år i valgkomiteen. Og Arvid Juveland som takk for sponsing til bandhund i TEHK, den blir overlevert siden han ikke var tilstede.
Kjell Haave fikk blomst for sin innsats i styret, takk for godt samarbeid og friske diskusjoner.
Til slutt ble det blomst til Oddvar Seltveit som ble norgesmester i NM Løshund 2022 med Ruggen av Gausbu.

Lars Jørgen avsluttet årsmøte med å komme med en oppfordring.
Er du misfornøyd eller har innspill/kommentarer ta kotakt med han.
Etter årsmøtet var formelt avsluttet tok forbundslederen ordet for en kort avslutning før middagen.

Til middagen var det 49 påmeldte, og det var heldigvis god stemning rundt bordene.
På premieutdelingen delte Tor og Lars Jørgen ut diplom og premietallerken for løshund.
Vandrepokalen for beste løshund gikk til Tåråfjell’s Hillary og Torbjørn Rua Dokken med 91,5 p. Han fikk også diplom med oversikt over de 10 siste som har fått vandrepokalen, og en kniv.
Det ble diplom som Norsk Mester og kniv til Oddvar Seltveit for den imponerende NM prestasjonen med Ruggen av Gausbu.

Prøveleder Jørn delte ut diplom og Mikael Stang Trescow’s pokal til Glenn Bakken og Irene Johanne Førde. Premiene ble delt ut etter prøveslutt.
Glenn Bakken og TeamTT’s Kvikk som ble vinner av prøven fikk en Trackerpeiler sponset av Fritzøe Skoger.

Prøvelederene Jørgen og Lars Jørgen delte ut diplom og premier for Luksefjellprøven (klubbmesterskapet).
Glenn Bakken og TeamTTs Kvikk vant også denne prøven og fikk en ny Trackerpeiler for prestasjonen.
Nr. 2 ble Aleksander Kåsi Bjervamoen og Skinnemoens Vita som vant pulk sponset av HSX AS.
Nr. 3 ble Lars Hobæk og Tåråfjell’s F-Tyra som vant sikringsradio.
Nr. 4. Ole Gunnar Sand Farsjø og z-r Hera og nr. 5. Erlend Berge og Badstumyras Ari vant kniv.

Marit Sande og Magnar Nordsveen delte ut diplom og premietallerker for bandhundprøvene.

Til slutt delte Tor og Lars Jørgen ut championatskjold til:
– Utstillingschampionat til Knut Jørgen Løvold Askje og Saga
– Utstillingschampionat til
Oddvar Seltveit og Ruggen av Gausbu
– Norsk utstillingschampionat, svensk utstillingschampionat og svensk jaktchampionat løshund til Henning Brekke og Kålifjell’s Max
– Jaktchampionat løshund til Håkon Øygarden og Tåråfjell’s B-Fido
– Norsk jaktchampionat løshund og svensk jaktchampionat løshund til Stian Christoffersen og Tinnlosen’s SC Alfa
– Jaktchampionat til Glenn Bakken og TeamTTs Kvikk
– Finsk jaktchampionat løshund, svensk jaktchampionat løshund og nordisk jaktchampionat løshund til
Sondre Berget og Blodålån’s Golla
– Jaktchampionat løshund til
Sigrunn Skare og Siko
– Jaktchampionat til Krister og Johannes Slåttun og Bergplassen’s Gunvald
– Utstillingschampionat og jaktchampionat løshund til Ole Ingolf Saga og L.E.V villmarkens A-Storm
– Jaktchampionat løshund til Svein Arild Danielsen og Tinnlosen’s SC Nala
– Utstillingschampionat og jaktchampionat løshund til Svein-Inge Kostveit og Ukslia’s Kamu
– Jaktchampionat til Lars Anton Steinsholt og Metzin Ivri King
– Norsk blodsporchampionat og utstillingschampionat til Martin J. Knutsen og Jegerlivet’s Colt

GRATULERER TIL ALLE som har oppnådd premieringer!

Etter dette ble mange sittende igjen i hyggelig lag utover sene kveldstimer, flere hadde valgt å overnatte.

Både avtroppende og påtroppende styre ønsker å takke for godt oppmøte. Hyggelig å se både nye og yngre samt gamle og eldre medlemmer kose seg, tross at stemningen ikke var like god på hele dagen.

Før jeg avslutter, bak aktivitetene i TEHK ligger det mange timer med innsats fra frivillige både med og uten verv i klubben. Uten denne innsatsen kunne vi ikke gjennomført utstilliger, jaktprøver, medlemsdager, kurs for å nevne noe.
Takk til alle som bidrar!
Og takk til dere som deltar på våre aktiviteter med og uten hund!

Når det de siste 5 årene har vært en jevn økning i medlemstallene så jeg velger å tolke det som det også gjøres noe rett i TEHK. Og som det ble kommentert på årsmøtet, medlemspleie er viktig og vi vil fortsatt bruke penger på dette!

Vi ser frem mot ett nytt år med stor aktivitet og mange hyggelige stunder med dere som deltar på de ulike aktivitetene i klubben!!

Nytt tellekorps i arbeid, Marit Sande og Martin Horrigmo
Forbundsleder Endre Stakkerud
Fra venstre Jørn, Marit, Tor, Kjell, Lars Jørgen, Magnar og Jørgen
Lsrs Jørgen og Karl Halvor
Lars Jørgen og Oddvar
Nytt styre fra venstre Oddvar, Irene, Tor, Lars Jørgen, Jørund Håvard, Jørn, Per Egil og Laila
Tor, Oddvar og Lars Jørgen
Bilde av en gjeng fornøyde mottakere av championat. Ikke alle var tilstede, men noen hadde «stand-in» på bildet.

Bakerst fra venstre Kristet Slåttun, Johannes Slåttun, Håkon Øygarden, Karl Halvor Skårberget ( stand-in for Stian Christoffersen og Svein Arild Danielsen) og Oddvar Seltveit. Midtre rekke fra venstre Svein-Inge Kostveit, Glenn Bakken, Ole Ingolf Saga, Sigrunn Skare og Henning Brekke. Foran fra venstre Sondre Berget og Knut Jørgen Løvold Askje.

En fornøyd Youness Berget