Fra Vrådal 14.8

Styret i TEHK ønsker å takke alle som tok turen til Vrådal i går! Selv det ikke alltid blir som planlagt var det en fin dag i hyggelig selskap fra 14 år til 80+, med nye og gamle bekjentskaper. Først var det medlemsmøte med foredrag av Halvor Sveen. Her var det ca 55 fremmøte som ett flott foredrag med mange fine filmsnutter. Takk til Halvor Sveen!

Deretter var det premieutdeling av premier for jaktprøver 2020 og middag. Det var 49 påmeldte til middag. Oddvar Seltveit fikk pokal og diplom til beste 1 dags separate løshund. Per Erik Hjelle fikk tracker peiler som vinner av Fritzøeprøven, og fikk Michael Stang Treschow’s pokal. Pokalen fikk også Nora Hassel, Øystein Allum og John Smeholen.

For klubbmesterskapene 2020 er premiene utdelt tidligere. I tillegg fikk de diplom, Nora Hassel som klubbmester løshund 2020. Ånund Vaa som ble klubbmester bandhund 2020. Han var dommer dommer på NM og kunne derfor ikke møte.
Olav Willy Eriksen og Ero av Gausbu vant NM løshund 2020. Det var stor stas, og for å markere det fikk norgesmesteren diplom og en kniv (som blir tilsendt).

Som takk for innsatsen i arbeidet med jubileumsboken ble det delt ut blomster til bokkomiteen. Bjørn Bjerketvedt, Gunnar Roe, Kristoffer Naas, Aslak Gilde, Anders Aas og Hallvard Andersen. Marit Sande og Solveig Haugan Jonsen var ikke tilstede. Marit fikk blomsten under Telemarksprøven. Det blir avtalt nærmere med Solveig for den overrekkelsen.

Det ble også delt ut blomst til Rønnaug Lunden Fjellheim for korrektur og oppsett, som datteren Kari tok imot.

Til slutt var det utdeling av æresmedlemskapene til Kristoffer Naas og Tom Carsten Vala. De og Jørgen T. Bø fikk sølvmerket. Hederbevisningene er begrunnet med mangeårig innsats i styret i Telemark Elghundklubb både som styremedlem og leder/nestleder. Alle 3 har dømt et stort antall løshundprøver, har hatt oppgaver som prøveleder og NKK ved prøver i klubben, og alle 3 har nedlagt en betydelig innsats med annet dugnadsarbeid for klubben.

En spent gjeng som følger med på Halvor Sveen
Bra oppmøte
Halvor Sveen i aksjon
Tor Fjellheim og Oddvar Seltveit, pokal og diplom til beste 1 dags separate løshund
Pallen klubbmesterskapet løshund 2020.
Fra venstre: klubbmester Nora Hassel, 2.plass Espen Håtveit Kristoffersen og 3.plass Leif Haaberg
En stolt gjeng med nye championat og Norgesmester løshund 2020. Fra venstre: Ole Bjørn Nygaard, Olav Willy Eriksen, Håvard Kaasa, Jostein Tveiten, Nora Hassel, Even Hogsrud og Oddvar Seltveit.
Ikke tilstede: Tom Freddy Andreassen, Terje Skilbred, Tarrjei Mårdalen og Arvid Juvland.
Bokkomiteen, fra venstre: Bjørn Bjerketvedt, Gunnar Roe, Kristoffer Naas, Aslak Gilde, Anders Aas og Hallvard Andersen.
Ikke tilstede: Marit Sande og Solveig Haugan Jonsen
Nye æresmedlemmer. Fra venstre: Kristoffer Naas og Tom Carsten Vala
Mottakere av hedersmerket i sølv. Fra venstre: Jørgen T. Bø, Kristoffer Naas og Tom Carsten Vala
Kniv til norgesmesteren løshund 2020, Olav Willy Eriksen
Slik ser det ut når leder skriver ut diplomer før premieutdelingen
Bordet til premieutdelingen
Tor Fjellheim og Bjørnar Gulseth i farta under premieutdelingen