Frist for bestilling av championatskjold er 1. Februar 2021

Medlemmer av Telemark Elghundklubb som har hunder som i 2020 har oppfylt krav til ett eller flere championat bes melde dette snarest og senest 1. Februar 2021 til Lars Jørgen Lassen, larsjlassen@gmail.com tlf 464 15544. Oppgi hundens navn, regnr og hvilke titler/championat som er oppnådd. Lars Jørgen Lassen sørger for at aktuelle skjold blir bestilt. Norske championater dekkes av klubben. Overrekkelse av championatskjold skjer i forbindelse med premieutdeling for årets prøver på Telemark Elghundklubbs årsmøte på Straand Hotel, Vrådal 27. Februar.